Thông báo : Kết thúc sự kiện Staking version 1.0

2024-03-25 17:44 32274

Sau hơn 5 năm xây dựng và phát triển chúng tôi đã đạt được những thành tựu nhất định trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng. Để tiếp bước thành công và tạo dựng nền móng vững chắc chúng tôi quyết định cho ra mắt nền tảng Vina Chain - Blockchain do đội ngũ sáng lập Viplus xây dựng và phát triển. Điều đặc biệt là việc chúng tôi sử dụng ngay VIPLUS TOKEN để làm coin nền tảng sử dụng làm phí thanh toán cho mọi giao dịch trên Vinachain. Như vậy Viplus sẽ chính thức trở thành đồng tiền điện tử có mô thức hoạt động như BNB, ETH, TRC...

Kết thúc sự kiện Staking version 1.0.

- Bắt đầu từ 01/05 chúng tôi sẽ chính thức ngưng nhận gói staking mới trên Viplus system, các gói stake cũ vẫn sẽ nhận Viplus theo đúng lộ trình và nhận các chính sách như hoa hồng, lợi nhuận và quỹ bảo vệ cho đến khi kết thúc toàn bộ lộ trình stake.

- Tuy nhiên, những tài khoản xây dựng hệ thống Ref vẫn sẽ có thể đầu tư để nhận hoa hồng nếu tài khoản Maxout thu nhập để đảm bảo quyền lợi người dùng vẫn sẽ được giữ nguyên vẹn.

- Toàn bộ Viplus Token sẽ được chuyển sang Viplus Coin và mọi hoạt động sẽ được kiểm toán công khai minh bạch trên Blockchain mà không có bất cứ cá nhân nào có thể can thiệp.

Thông báo : Kết thúc sự kiện Staking version 1.0

Viplus Coin - Vinachain

  • Tên : Viplus Coin
  • Viết Tắt : VPC
  • Tổng cung : 200.000.000 VPC

Tokennomics

  • 20% Chuyển đổi từ Viplus token
  • 30% Pool thanh khoản cho stake Version 2.0 ( khoá )
  • 10% Nhà phát triển
  • 10% Marketing ( khoá 2 năm)
  • 25% Pool convert + airdrop
  • 5% Thiện nguyện

Tất cả dữ liệu sẽ được công khai trên chính Blockchain và không thể sửa đổi để đảm bảo giai đoạn 2 Viplus hoàn toàn phi tập trung và không có sự can thiệp của bất kỳ tổ chức và cá nhân nào sau khi dự án chính thức khởi chạy. Đây là bước đột phá khẳng định dự án là minh bạch và được xây dựng và phát triển bởi chính người dùng.

Hình thức chuyển đổi.

- Giá trị chuyển đổi : 100 VPL ~ 1 VPC.

- Giá trị thanh khoản : $0.0072= 1 VPC.

- Thời gian áp dụng : Từ 01/05

Chú ý  quan trọng :

- Sau khi chuyển đổi sẽ không thể chuyển ngược lại Viplus.

- Stake version 2.0 không có sự kiện bảo chứng hàng hoá.

- Mọi giao dịch được thực hiện trực tiếp trên Vina chain và đối soát trên vinascan. 

Share: