Thông báo : Cập nhật chính sách phát hành Viplus 2024

2023-12-18 17:22 46432

Sau hơn 5 năm xây dựng và phát triển nền tảng chúng tôi đã tạo dựng được những thành công nhất định từ thị trường và việc phát triển người dùng trên toàn quốc. Đặc biệt là việc phát triển nền tảng Viplus và chính sách phát hành đã tạo dựng được cộng đồng sử dụng và phát triển nền tảng cùng chúng tôi. Bắt đầu từ năm 2024 đội ngũ phát triển Viplus sẽ thay đổi những chính sách phát hành và phát triển nền tảng như sau:

1. Chính sách dành cho người dùng miễn phí.

- Tất cả thành viên tham gia đăng ký các nền tảng của Vietsmile sẽ được sử dụng mọi nền tảng sản phẩm dịch vụ và được chia sẻ lại 90% khoản lợi nhuận từ nhà cung cấp gồm

+ Dịch vụ card điện thoại

+ Dịch vụ thẻ cào

+ Dịch vụ internet

+ Dịch vụ đặt vé máy bay

+ Dịch vụ đặt phòng khách sạn.

+ Dịch vụ truyền hình

vv...Tất cả đều được chia lại 90% khoản lợi nhuận bằng Viplus theo giá tại thời điểm thanh toán.

2. Với đối tác phát triển gồm các đối tượng :

Đối tượng áp dụng

- Đối tác cũ của nền tảng Vietsmile. ( Vẫn được áp dụng)

- Thành viên đăng ký đối tác mới của Vietsmile ( Vẫn được áp dụng tới 31/12)

Cách 1 : Mua hàng trên Vietsmile theo chính sách sbiz ( Vẫn được áp dụng tới 31/12)

Cách 2 : Sử dụng chính sách nâng cấp bằng Point ( Vẫn được áp dụng tới 31/12)

Cách 3 : Mua gói nâng cấp đối tác bằng Viplus.

Gói nâng cấp : 45$ ~ sử dụng Viplus.

Hoa hồng nâng cấp  ĐẠI LÝ: ( Gia hạn sau 365 ngày)

- 20% gói nâng cấp 

- 20% gói nâng cấp  F2 ( Điều kiện 3 F1 Đại lý mới)

- 20% gói nâng cấp F3 ( Điều kiện 5 F1 F1 Đại lý mới)

- 10% gói nâng cấp F4 ( Điều kiện 7 F1 Đại lý mới)

- 10% gói nâng cấp F5 ( Điều kiện 10 F1 Đại lý mới)

Quyền lợi hưởng hoa hồng dịch vụ

- 10% lợi nhuận F1

- 10% lợi nhuận F2 ( Điều kiện 3 F1 đối tác)

- 10% lợi nhuận F3 ( Điều kiện 5 F1 đối tác)

- 05% lợi nhuận F4 ( Điều kiện 7 F1 đối tác)

- 05% lợi nhuận F5 ( Điều kiện 10 F1 đối tác)

Đặc biệt : 

Chia sẻ: