Thông báo : Về việc chính phát triển và sử dụng ví SHOPPING

2023-11-24 14:22 38342

Sau hơn 4 tháng triển khai nền tảng Viplus staking chúng tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các thành viên sở hữu Viplus và tạo dựng những giá trị bền vững cho nền tảng Viplus phát triển lâu dài. Đây chính là tiền đề cho việc phát triển nền tảng tài chính phi tập trung trên toàn cầu. Chúng tôi hiểu rằng để xây dựng một nền tảng vững chắc cho thị trường tài chính và sản phẩm tài chính cụ thể là việc rất khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức cho dự án.

Nền tảng Viplus Staking?

Nền tảng Viplus staking là nền tảng xây dựng cho cộng đồng nhận thêm quyền lợi và giá trị thông qua việc nhận thêm giá trị tài sản, đặc biệt là được nhận được 100% giá trị staking được chia sẻ lại cho cộng đồng từ M-Venture bằng sản phẩm hàng hoá để đảm bảo 100% việc đầu tư an toàn và mang lại lợi nhuận lâu dài cho chính thành viên tham gia.

Người tham gia Staking cần nắm rõ quy trình và thực hiện việc mua bán Viplus trên các sàn giao dịch để gửi và nhận được quyền lợi từ quỹ và chia sẻ lợi nhuận từ Viplus. Sau khi nhận lợi nhuận 30% sẽ được giữ lại để xây dựng quỹ phát triển hoặc mua sắm hàng hoá từ các đối tác trên nền tảng thương mại điện tử.

Cách thức sử dụng ví SHOPPING như thế nào?

Viplus tại ví SHOPPING sẽ được phát triển như sau

Cách 1 : Thành viên có thể sử dụng 100% số dư từ Viplus để đưa sang sàn thương mại điện tử Webuys..và thực hiện mua sắm sản phẩm hàng hoá theo chính sách của sàn Webuys.

Cách 2 : Bạn có thể tham gia chương trình xây dựng quỹ Viplus Community - Nhà lãnh đạo xây dựng quỹ cộng đồng Viplus và nhận chia sẻ lợi nhuận trọn đời từ việc phát triển cộng đồng nền tảng VICO FARM.

VICO FARM là gì ?

Vico Farm là cộng đồng staking sẽ được xây dựng quỹ phát triển để gia tăng lượng thành viên tham gia và sở hữu Viplus trên toàn cầu chi tiết như sau:

- Thành viên có thể nạp 1 phần hoặc toàn phần lượng Viplus từ ví SHOPPING hoặc VIPLUS WALLET để gửi vào quỹ gọi là POOL ( Quỹ xây dựng cộng đồng). Lượng Viplus được nạp vào không thể rút ra..

Quyền lợi :

- Được tham gia làm nhiệm vụ hằng ngày như online, mining, check in, farming để nhận về Viplus.

- Được cho đi quyền lợi tới những người mình chia sẻ ( F1) tạo dựng sự khác biệt với các thành viên không có POOL.. ( F1 sau khi được giới thiệu sẽ được tham gia làm nhiệm vụ và nhận về Viplus trong suốt quá trình quỹ còn hoạt động).

- Nhận 10% trọn đời khi thành viên nhận thưởng từ hoạt động nhiệm vụ trên VICO FARM.

- Được bán gói FARMER cho thành viên tham gia và nhận hoa hồng.

Trở thành FARMER : 50$ ~ VIPLUS.

   + 40% được trả cho người bảo trợ.

   + 40% được nạp vào POOL để chia sẻ cho những người cống hiến VIPLUS vào POOL theo tỷ lệ góp vốn. ( Thành viên muốn được chia sẻ lợi nhuận góp POOL tối thiểu 3.000$)

   + 20% sẽ được NẠP VỀ VÍ STAKING.

NỘI DUNG FARMER SẼ NHẬN ĐƯỢC :

- Đăng ký thành viên nhận : 1.000 VPL/ Ngày

- Đăng ký thành FARMER viên nhận : 6.000 VPL/ Ngày

- Giảm 50% khi số lượng FAMER đạt 10,000 thành viên.

- Giảm 50% khi số lượng FAMER đạt 20,000 thành viên.

- Giảm 50% khi số lượng FAMER đạt 50,000 thành viên.

- Giảm 50% khi số lượng FAMER đạt 100,000 thành viên.

- Giảm 50% khi số lượng FAMER đạt 500,000 thành viên.

- Giảm 50% khi số lượng FAMER đạt 1,000,000 thành viên.

- Giảm 50% khi số lượng FAMER đạt 2,000,000 thành viên.

- Giảm 50% khi số lượng FAMER đạt 3,00,000 thành viên.

- Giảm 50% khi số lượng FAMER đạt 5,000,000 thành viên.

Chia sẻ: