viplus coin

Thông báo : Thời gian list Viplus lên sàn giao dịch
Thông báo : Thời gian list Viplus lên sàn giao dịch
  • 03/12/2021

Thời gian list Viplus lên sàn giao dịch

Nâng cấp giao diện đa ngôn ngữ...
Nâng cấp giao diện đa ngôn ngữ...
  • 29/05/2021

Việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp là một việc cần thiết để chúng ta có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp và phát triển doanh nghiệp..

Cách nhận Viplus miễn phí
Cách nhận Viplus miễn phí
  • 02/04/2021

Như đã thông báo trên các trang truyền thông và chiến lược phát triển ngay từ khi tạo ra Viplus. Chúng tôi thành lập ra một mô hình hoàn toàn miễn phí...

Hoàn tất bảo mật ví lưu trữ Viplus
Hoàn tất bảo mật ví lưu trữ Viplus
  • 29/03/2021

Chúng tôi đang thực hiện quá trình hoàn tất các ví bảo mật tài khoản để chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình giao dịch.

Khai thác Viplus theo hình thức như thế nào?
Khai thác Viplus theo hình thức như thế nào?
  • 27/03/2021

Viplus là một dạng voucher được hình thành dựa trên nền tảng Blockchain với hình thức khai thác hoàn toàn mới và miễn phí cho cộng đồng sử dụng