viplus token

Bổ sung thêm dịch vụ để mở rộng khai thác Viplus
Bổ sung thêm dịch vụ để mở rộng khai thác Viplus
  • 13/08/2022

Bổ sung thêm dịch vụ để mở rộng khai thác Viplus

Thông báo : V/v cập nhật các tính năng mới cùng Viplus
Thông báo : V/v cập nhật các tính năng mới cùng Viplus
  • 03/08/2022

Cập nhật các tính năng sẽ ứng dụng vào nền tảng Viplus

Viplus những ứng dụng thực tế 2022
Viplus những ứng dụng thực tế 2022
  • 14/02/2022

Sau quá trình chuẩn bị và xây dựng nền tảng trên hệ sinh thái Vietsmile chúng tôi đã sẵn sàng cho bước đột phá năm 2022...

Viplus những giao dịch đầu tiên
Viplus những giao dịch đầu tiên
  • 28/06/2021

Viplus đã chính thức mở những giao dịch đầu tiên cho thành viên sử dụng miễn phí, đây là quá trình hình thành nền tảng và giá trị cho crypto vpl

Bổ sung tính năng giao dịch trên nền tảng Vietsmile
Bổ sung tính năng giao dịch trên nền tảng Vietsmile
  • 18/06/2021

Viplus là một món quà miễn phí dành cho khách hàng, nó được hình thành trên chính những thành viên sử dụng miễn phí sản phẩm dịch vụ của Vietsmile...

Nâng cấp giao diện đa ngôn ngữ...
Nâng cấp giao diện đa ngôn ngữ...
  • 29/05/2021

Việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp là một việc cần thiết để chúng ta có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp và phát triển doanh nghiệp..

Tích điểm đổi quà cùng Vietsmile
Tích điểm đổi quà cùng Vietsmile
  • 13/05/2021

Tích điểm đổi quà là tính năng hấp dẫn dành cho tất cả những thành viên sử dụng nền tảng Vietsmile, nó là một tính năng hấp dẫn cho người sử dụng...

Thông báo :  Về việc áp dụng chính sách giao dịch Viplus
Thông báo : Về việc áp dụng chính sách giao dịch Viplus
  • 04/05/2021

Chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng nền tảng Viplus token và sẵn sàng cho các giao dịch trên nền tảng Viplus. Các giao dịch sẽ được mở vào ngày 10/05/2021.

Cách nhận Viplus miễn phí
Cách nhận Viplus miễn phí
  • 02/04/2021

Như đã thông báo trên các trang truyền thông và chiến lược phát triển ngay từ khi tạo ra Viplus. Chúng tôi thành lập ra một mô hình hoàn toàn miễn phí...