Thông báo cập nhật bổ sung chính sách Viplus token

2024-05-01 10:59 19338

Thông báo về việc điều chỉnh bổ sung chính sách Viplus token trên hệ thống Viplus system theo đề xuất từ người dùng và bộ phận phát triển thị trường để tối ưu quyền lợi và nâng cao giá trị sử dụng cho cộng đồng Viplus toàn cầu chi tiết như sau.

Thông báo cập nhật bổ sung chính sách Viplus token

1. Chính sách Stake.

Căn cứ thông báo về việc ngưng áp dụng chính sách Stake trên nền tảng Viplus System vào ngày 24/03/2024. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tới ngày 05/05/2024 để người dùng có thể cân đối tài sản và tối ưu lợi nhuận từ nền tảng Viplus System.

2. Chính sách hoa hồng hệ thống.

Căn cứ chính sách chi trả hoa hồng cho hệ thống phát triển Viplus staking từ ngày 20/06/2024, áp dụng chính sách hoa hồng tối đa thu nhập 300%. Nhưng để cân đối dòng tiền và kết thúc quá trình stake cho Version 1.0 chúng tôi sẽ điều chỉnh chính sách bằng việc " KHÔNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH MAXOUT THU NHẬP cho tất cả các tài khoản trên hệ thông system Viplus từ ngày 05/05". Để ngưng tất cả các gói staking và dịch chuyển sang giai đoạn 2 hoạt động độc lập trên Vinchain.

3. Quỹ bảo vệ tài sản.

Căn cứ thông báo cập nhật ngày 23/04/2024 ( Xem chi tiết tại đây) Chúng tôi sẽ ngưng việc nhận quỹ bảo vệ từ ngày 01/05 tuy nhiên do dịp lễ tết nhiều tài khoản chưa thể cập nhật kịp thời do vậy hệ thống sẽ tiếp tục gia hạn việc mua quỹ bảo vệ tới 23h00 ngày 05/05/2024 để người dùng có thể tối ưu lợi nhuận từ gói đầu tư.

Thông báo có tác động quan trọng tới tài sản và việc tối ưu hoá dòng tiền, do vậy quý đối tác khách hàng hãy cập nhật để đảm bảo quyền lợi tốt nhất.

Trân trọng

Share: