Thông báo : Về việc áp dụng chính sách giao dịch Viplus

Viplus là một sản phẩm được phát hành miễn phí cho chính cộng đồng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Vietsmile, nó được hình thành dựa trên chính voucher của khách hàng khi thanh toán hoá đơn và đăng ký tài khoản hoàn toàn miễn phí. Hôm nay chúng tôi chính thức hoàn thành và bắt đầu những giao dịch đầu tiên. Tuy nhiên bạn cần nắm rõ các chính sách và điều kiện giao dịch.

1. Giao dịch Viplus trên Vietsmile.

- Bạn có thể thực hiện việc mua bán, giao dịch Viplus token ngay trên ứng dụng Vietsmile như việc trao đổi quà tặng từ các thành viên trong cộng đồng Vietsmile với nhau. Tuy nhiên chúng tôi sẽ áp dụng chính sách giao dịch như sau :

 Chuyển nội bộ : 

- Phí chuyển : 0,2% 

- Số lượng chuyển tối thiểu : 3,000 Viplus.

Không giới hạn số lượng chuyển theo ngày, giờ. Bởi đây là giao dịch tự do nên phía Vietsmile sẽ không can thiệp về giá trị Viplus giữa các thành viên bởi chúng tôi chưa hỗ trợ việc định giá hay chưa khuyến khích mua bán Viplus trên nền tảng Vietsmile. 

Bạn cũng có thể sử dụng Vilus để đổi ra quà tặng như quần áo, nón bảo hiểm, bút, sách....

Thông báo :  Về việc áp dụng chính sách giao dịch Viplus

Rút Viplus token ra Viplus.org.

Đây là hành động được thực hiện hoàn toàn tự động không thông qua xác nhận thủ công nên các giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức dựa trên sự kiểm soát của Blockchain. Phía Vietsmile không thể can thiệp vào các tranh chấp hay giao dịch tự do khi thực hiện thao tác này.

Chú ý : Việc rút Viplus ra ví là việc bạn phải tự quản lý tài sản của mình thông qua tài khoản trực tiếp trên ERC20 chúng tôi sẽ không thể phục hồi các hành động cho thành viên. 

- Thành viên phải tự chịu các khoản phí giao dịch ( Phí Gas) bằng Ethereum khi thực hiện giao dịch trên viplus.org. không thông qua Vietsmile.

- Phí rút Viplus : 0,2% 

-  Số lượng chuyển tối thiểu : 3,000 Viplus.

Sau khi thực hiện việc rút Viplus các giao dịch của bạn sẽ nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Bạn có thể thực hiện giao dịch, mua bán hay lưu trữ tại bất kỳ nền tảng nào chấp nhận ERC20.

Sự khác biệt Viplus.org

- Bạn có thể sử dụng Viplus wallet để lưu trữ bất kỳ đồng token khác nào và thực hiện nó hoàn toàn đơn giản. Chúng tôi chấp nhận lưu trữ toàn bộ các token trên nền tảng ERC20.

Bài viết khác Xem tất cả
Khai thác Viplus theo hình thức như thế nào?
Khai thác Viplus theo hình thức như thế nào?
  • 27/03/2021

Viplus là một dạng voucher được hình thành dựa trên nền tảng Blockchain với hình thức khai thác hoàn toàn mới và miễn phí cho cộng đồng sử dụng

Hoàn tất bảo mật ví lưu trữ Viplus
Hoàn tất bảo mật ví lưu trữ Viplus
  • 29/03/2021

Chúng tôi đang thực hiện quá trình hoàn tất các ví bảo mật tài khoản để chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình giao dịch.

Cách nhận Viplus miễn phí
Cách nhận Viplus miễn phí
  • 02/04/2021

Như đã thông báo trên các trang truyền thông và chiến lược phát triển ngay từ khi tạo ra Viplus. Chúng tôi thành lập ra một mô hình hoàn toàn miễn phí...

Hướng dẫn rút Viplus từ Vietsmile về ví
Hướng dẫn rút Viplus từ Vietsmile về ví
  • 06/05/2021

Sử dụng tiền điện tử chắc các bạn cũng không lạ gì với việc giao dịch token nền tảng ERC20 với các ví như myetherwallet và các ví trên nền tảng ERC20...